مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان کارکرده مدل 1381

شرایط شرکت در مزایده در فایل پیوست میباشد

دانلود فایل(File Download)
چاپ خبر ۰۹ تیر ۱۳۹۵ - 6 سال قبل