ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی

ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی
260x260

ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی
مکان: ایستگاه های هواشناسی منتخب سراسر کشور
زمان: هشتم بهمن ۱۴۰۲-ساعت ۹صبح
در استان ایلام نیز در(هواشناسی دهلران) برگزار می گردد.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷  822:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران