هشدار سطح نارنجی شماره 16- نواحی سردسیر سفید پوش م

هشدار سطح نارنجی شماره 16- نواحی سردسیر سفید پوش می شود.


 pishbini1   سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰  1707:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران