برگزاری جلسه تهک

برگزاری جلسه تهک
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران با حضور کارشناسان منابع طبیعی - جهاد کشاورزی - بهداشت -دامپزشکی با کارشناسان تهک شهرستان در مورخه 97/4/3 

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵  2292:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران