جلسه هفتگی دیسکاشن

جلسه هفتگی دیسکاشن
260x260

جلسه هفتگی دیسکاشن

هواشناسی کاربردی سامانه تهک که با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان،جهاد کشاورزی در محل اداره هواشناسی دهلران برگزار گردیدکه توصیه های مهم و اساسی توسط کارشناس هدف در سامانه تهک با توجه به متغیرهای جوی صادرشد.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱  1836:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران