جلسه توسعه هواشناسی کاربردی

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران  با حضور کارشناسان جهادکشاورزی،منابع طبیعی، بهداشت، محیط زیست و منابع آب با کارشناسان هواشناسی شهرستان در مورخ 17/4/1397

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹  2511:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران