جلسه، کارگروه (تهک) اداره هواشناسی استان ایلام

جلسه، کارگروه (تهک) اداره هواشناسی استان ایلام
260x260

 

برگزاری جلسه ی کارگروه( تهک) اداره کل هواشناسی استان ایلام ، در روز چهارشنبه تاریخ 24/5/1397 جلسه ی کارگروه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) با حضور اعضاء کارگروه  در محل دفتر مدیر کل هواشناسی استان ایلام  برگزار گردید.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴  1620:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران