جلسه ،، توسعه هواشناسی کاربردی دهلران

جلسه ،، توسعه هواشناسی کاربردی دهلران
260x260

جلسه امروز، توسعه هواشناسی کاربردی دهلران با حضور کارشناسان ادارات هدف و کارشناسان سامانه تهک امروز در اداره هواشناسی کشاورزی دهلران برگزار و کارشناسان مربوطه با توجه به تداوم گرما بعلت استقرار پر ارتفاع جنب حاره تا اواسط هفته آینده در تمام حوزه های کاری محیط زیست، بهداشت و امور اجتماعی و قانون کار و حوزه بازارو مسائل فضای سبزشهری و منابع طبیعی نظرات و توصیه ها ارزنده خود را برای سازگاری و راهکارهای مناسب با شرایط جوی حاکم ارائه نمودند،

گروه سامانه تهک مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی دهلران

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹  1950:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران