جلسه توسعه هواشناسی کاربردی، شهرستان دهلران

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی، شهرستان دهلران
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی، شهرستان دهلران با حضورکارشناسان جهادکشاورزی،منابع طبیعی، بهداشت ،محیط زیست،صنعت و معدن،کار و اموراجتماعی شهرداری، دامپزشکی با کارشناسان سامانه تهک شهرستان در مورخ 11/6/1397

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲  1899:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران