برگزاری دومین جلسه فصلی روسای پایش ایلام

برگزاری دومین جلسه فصلی روسای پایش ایلام
260x260

درمورخ 8/7/97 و در راستای برنامه عملیاتی شبکه پایش سازمان مرکزی، دومین جلسه روسای ستادی وشهرستانی هواشناسی استان درسال جاری دردفترسرپرست محترم اداره کل هواشناسی استان برگزار گردید آقای مهندس ملکی سرپرست محترم هواشناسی استان برلزوم همکاری و هماهنگی کلیه پرسنل درجهت اعتلای اهداف سازمان مرکزی تاکیدنمودند و سپس به بررسی آخرین وضعیت ایستگاهها با حضور روسای یادشده پرداختند.همچنین عنوان نمود که هواشناسی استان دارای ظرفیت های ارزشمندی بوده که ما مصمم هستیم درجهت رسیدن به برنامه های سازمان از کلیه این ظرفیتها استفاده نماییم. درپایان مسائل و مشکلات ایستگاههای هواشناسی استان مورد ارزیابی قرارگرفت.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹  1776:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران