جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران
260x260

 جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران در تاریخ 20/8/1397 با حضورنمایندگان فرمانداری،فرهنگی اجتماعی سپاه ،کارشناسان جهاد کشاورزی، محیط زیست،منابع طبیعی، امور عشایری،دامپزشکی،بهداشت،کارو اموراجتماعی با کارشناسان عضوسامانه تهک شهرستان دهلران

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱  1221:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران