سومین جلسه برنامه تهک یارهواشناسی شهرستان دهلران

سومین جلسه برنامه تهک یارهواشناسی شهرستان دهلران
260x260

سومین جلسه برنامه تهک یاربا حضور دانش آموزان پایه دهم علوم انسانی و مدرس جغرافیا برای آشنایی با راهبرد فعالیتها و عملکرد سیستم پیش بینی و هشدار هواشناسی و مکانیزم و نحوه و نقش کاربردی عملکرد سیستم پیش بینی و هشدار هواشناسی و مکانیزم و نحوه و نقش کاربردی عملکرد ادوات و وسایبل اندازه گیری ها و برنامه های عملیاتی توسعه هواشناسی کاربردی امروز در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران در تاریخ 7آذرماه 97 برگزار و کارشناسان این مرکز جناب آقای مهندس حجت الله فتحی و جنای آقای مهندس پاریاب توضیحات لازم را ارائه و به سوالات دانش آموزان و مدرس مربوطه پاسخ های لازم را ارائه نمودند.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰  1134:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران