جلسه هفتگی، سامانه تهک هواشناسی کاربردی

جلسه هفتگی، سامانه تهک هواشناسی کاربردی
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی با حضور کارشناسان ادارات هدف مرتبط با سامانه تهک و کارشناسان مرکز تحقیقات هواشناسی دهلران برگزار و پس از آنالیز و تجزیه تحلیل شرایط جوی در طی چند روز آینده، کارشناسان محترم در حیطه برنامه کاری و عملیاتی خویش توصیه ها و راهکارهای خود را ارائه نمودند.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲  1215:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران