بازدید شبکه پایش سازمان از ایستگاههای استان ایلام

بازدید کارشناسان شبکه پایش سازمان از ایستگاههای هواشناسی استان
260x260

بازدید کارشناسان  شبکه پایش سازمان هواشناسی از ایستگاههای هواشناسی استان ایلام

براساس گزارش روابط عمومی گروه کارشناسی سازمان  هواشناسی به منظور ارزیابی  ایستگاههای هواشناسی استان به استان ایلام عزیمت و از کلیه ایستگاههای هواشناسی استان بازدید نمودند.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱  1245:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران