تقدیراز کارکنان هواشناسی دهلران

تقدیرفرماندار شهرستان دهلران از کارکنان اداره هواشناسی دهلران
260x260

به پاس تلاش جهت پیشبرد اهداف سامانه تهک

در راستای اهداف سامانه تهک و برگزاری منظم جلسات هفتگی و بازخورد تلاشها و فعالیتهای پرسنل اداره هواشناسی شهرستان دهلران در زمینه کاربردی نمودن فعالیتهای هواشناسی این فعالیتها از سوی فرماندار محترم دهلران موردتقدیر قرارگرفت.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵  1626:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران