برگزاری کارگاه آموزشی توسعه هواشناسی کاربردی

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
260x260

به منظور آشنایی جامعه هدف بخش کشاورزی و صنعت با پایگاه داده های هواشناسی و نقش موثر این داده ها در مباحث کاربردی کارگاه آشنایی  با پایگاه داده های هواشناسی با همکاری آموزشکده فنی مهندسی و کشاورزی وابسته به دانشگاه ایلام در شهرستان دهلران تشکیل و موارد توسط اساتید بیان گردید در پایان به شرکت کنندگان از سوی آموزشکده فنی  مهندسی وکشاورزی گواهینامه معتبر اهداء شد.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۱  1947:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران