سنجش فشار خون کارکنان اداره کل هواشناسی استان.

سنجش فشار خون کارکنان اداره کل هواشناسی استان ایلام
260x260

 

سنجش فشار خون کارکنان اداره کل هواشناسی استان ایلام در قالب طرح ملی کنترل فشار خون، درتاریخ 27 خرداد ماه با حضور تیم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در راستای طرح ملی بسیج کنترل فشار خون در کشور سنجش فشار خون کارکنان اداره کل هواشناسی استان ایلام صورت گرفت که پرسنل هواشناسی ضمن استقبال در اجرای طرح شرکت نمودند.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 abdovali   چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹  795:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران