استقرار هوای گرم و موج گرما

هشدار شماره 13 (سطح نارنجی)


 pishbini   یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۷  531:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران