دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲  8334:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 ahmadian-kol   سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷  9579:تعداد مشاهده  نمایش خبر