دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 mirza   چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶  1371:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 pishbini   چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶  1365:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 pishbini   چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶  1476:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 pishbini   شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲  1287:تعداد مشاهده  نمایش خبر