دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  1746:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱  1524:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  1419:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰  1659:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  1497:تعداد مشاهده  نمایش خبر