دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲  381:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲  477:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 ravabet2   سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  390:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲  306:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱  387:تعداد مشاهده  نمایش خبر