دومین همایش بین المللی گردوغبار

دومین همایش بین المللی گردو غباربا حضور مقامات کشوری و استانی در تاریخ 5تا7 اردیبهشت ماه 1397 دردانشگاه ایلام برگزار شد.
260x260

دومین همایش بین المللی گردو غباربا حضور مقامات کشوری و استانی درتاریخ 5تا 7 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه ایلام برگزارشد که این کنفرانس در سه محور اصلی عوامل پیدایش  و گسترش پدیده گردوغبار و پیامدهای ناشی از گردو غبار و راهکارهای مقابله با این پدیده برگزار شد.ومشارکت فعال اداره کل هواشناسی ایلام در برگزاری همایش و ایجاد غرفه هواشناسی دردانشگاه ایلام که ازمطلوبیت خوبی برخوردار بود.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸  تعداد بازدید 2562