بازدید فرماندار محترم شهرستان آبدانان از هواشناسی

بازدید فرماندار محترم شهرستان آبدانان از هواشناسی
260x260

در مورخ 97/4/3 طی بازدید فرماندار محترم شهرستان آبدانان از هواشناسی شهرستان ،در این بازدید مدیر کل هواشناسی استان در رابطه با اهمیت هواشناسی که محور توسعه می باشد مطالب مبسوطی را ایراد نمودند و همچنین به تشریح هواشناسی تهک (ترویج هواشناسی کاربردی) و شاخه ترویج هواشناسی کشاورزی مباحث مربوطه را توضیح داده و تصمیم براین شد در شورای اداری شهرستان طی دعوت رسمی از طرف فرمانداری ،کارگروه تهک هواشناسی  کشاورزی در آن جلسه بطور کامل جهت کلیه مسئولین شهرستان (بخشداران ،دهیاران و کشاورزان پیشرو شهرستان) به تشریح تهک اقدام نماید. همچنین در رابطه با کارهای عمرانی ایستگاه ، فرماندار محترم قول مساعد دادند که اعتبارات لازم را منظور نماید

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵  تعداد بازدید 1644