برگزاری جلسه تهک

برگزاری جلسه تهک
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران با حضور کارشناسان منابع طبیعی - جهاد کشاورزی - بهداشت -دامپزشکی با کارشناسان تهک شهرستان در مورخه 97/4/3 

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵  تعداد بازدید 2292