جلسه توسعه هواشناسی کاربردی

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران  با حضور کارشناسان جهادکشاورزی،منابع طبیعی، بهداشت، محیط زیست و منابع آب با کارشناسان هواشناسی شهرستان در مورخ 17/4/1397

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹  تعداد بازدید 2043