جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران ((تهک))

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران
260x260

جلسه ی توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست،دامپزشکی،بهداشت و نمایندگان فرمانداری و شورای اسلامی با کارشناسان سامانه تهک شهرستان در تاریخ 7/5/1397

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸  تعداد بازدید 1299