حضورنماینده حوزه شمالی استان باکارکنان هواشناسی

حضورنماینده حوزه شمالی استان باکارکنان هواشناسی
260x260

دیدار نماینده حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسلامی باکارکنان اداره کل هواشناسی استان ایلام

بر اساس دعوت مدیرکل هواشناسی  ایلام،جناب آقای دکتر امینی نماینده محترم درمجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از اداره کل هواشناسی استان ایلام با پرسنل این اداره کل نشستی برگزار نمودند. در ابتدای نشست مدیر کل هواشناسی استان ایلام ضمن عرض خیر مقدم راجع به فلسفه و نقش هواشناسی در امور جامعه مطالبی را ارائه نمودند و به بیان مسائل و مشکلات اداره کل پرداختند. در ادامه گزارشی از وضعیت و چالش آب و هوایی و ضرورت احداث پژوهشکده هواشناسی آب ایلام توسط سرپرست پژوهشکده عنوان گردید و سپس نقطه نظرات همکاران بیان شددرآخر دکتر امینی ضمن بیان اهمیت هواشناسی در زمینه پیگیری مسائل و مشکلات ذکر شده قول مساعد دادند.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳  تعداد بازدید 1581