جلسه هفتگی سامانه (تهک) فرمانداری شهرستان دهلران

جلسه هفتگی سامانه (تهک) فرمانداری شهرستان دهلران
260x260

 جلسه هفتگی سامانه (تهک) به میزبانی فرمانداری شهرستان دهلران و به ریاست،معاونت عمرانی و با حضور کارشناسان مرتبط با برنامه سامانه تهک در ادارات هدف در سطح شهرستان نظیر جهاد کشاورزی ، محیط زیست و بهداشت و درمان و منابع طبیعی نائب رییس شورای شهر دهلران و مدیرکل محترم هواشناسی استان ایلام و همچنین کارشناسان کارگروه کمیته تهک استان برگزار و پس از ارائه پیش بینی های کوتاه مدت هفتگی و ارائه پیش بینی فصلی بویژه فصل پاییز و کارشناسان حاضر در مورد مباحثه مطروحه نظرات و توصیه های  کاربردی و عملیاتی خود را ارائه نمودند

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵  تعداد بازدید 1377