سرپرست اداره کل هواشناسی استان ایلام منصوب شد

سرپرست اداره کل هواشناسی استان ایلام منصوب شد
260x260

طی حمکی از سوی ریاست محترم  سازمان هواشناسی کشور آقای ناصر ملکی را به عنوان سرپرست اداره کل هواشناسی استان ایلام منصوب گردید. در این حکم آمده است نظر به تعهد،تجارب و شایستگی،جنابعالی را بعنوان سرپرست اداره کل هواشناسی استان ایلام منصوب می نمایم.همچنین بر تعامل و همکاری سایرنهادها تاکیدگردیده است.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷  تعداد بازدید 1689