جلسه هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی

جلسه هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی
260x260

جلسه هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی،در شهرستان دهلران در تاریخ 8 مهرماه 1397 با حضور نماینده و کارشناس پدافندغیر عامل فرمانداری شهرستان و نائب رییس شورای شهر و همچنین کارشناسان عملیاتی برنامه سامانه تهک در ادارات هدف در سطح شهرستان برگزار گردید . ابتدا پس از ارزیابی وضعیت جوی هفته قبل و تجزیه و تحلیل شرایط جوی در طی چند روز آینده ، کارشناسان محترم در حیطه برنامه کاری و عملیاتی خود راهکارها و توصیه های ارزشمند خود را ارائه نمودند.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹  تعداد بازدید 1056