جلسه، توسعه هواشناسی کاربردی

جلسه، توسعه هواشناسی کاربردی
260x260

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی روز یکشنبه تاریخ 22/7/1397 باحضور کارشناسان جهاد کشاورزی،منابع طبیعی ،بهداشت ،دامپزشکی ،امورعشایری، محیط زیست، شهرداری و نماینده فرمانداری با کارشناسان سامانه تهک شهرستان دهلران

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳  تعداد بازدید 2082