نخستین برنامه تهک یار مدارس

نخستین برنامه تهک یار مدارس
260x260

نخستین برنامه تهک یار مدارس در قالب سامانه توسعه هواشناسی کاربردی در استان ایلام با شرکت 25 دانش آموز و دو نفر از مربیان دبیرستان خدیجه کبری اداره آموزش و پرورش دهلران بصورت مشترک با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و اداره منابع طبیعی و آبخیز داری و کارشناسان هواشناسی دهلران در اداره هواشناسی شهرستان دهلران در تاریخ 27 مهرماه 97 برگزار گردید.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹  تعداد بازدید 1434