جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران
260x260

 جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران در تاریخ 20/8/1397 با حضورنمایندگان فرمانداری،فرهنگی اجتماعی سپاه ،کارشناسان جهاد کشاورزی، محیط زیست،منابع طبیعی، امور عشایری،دامپزشکی،بهداشت،کارو اموراجتماعی با کارشناسان عضوسامانه تهک شهرستان دهلران

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱  تعداد بازدید 1116