برگزاری جلسه مشترک بین هواشناسی،فرودگاه

برگزاری جلسه مشترک بین هواشناسی،فرودگاه
260x260

برگزاری جلسه مشترک بین مدیریت هواشناسی، استان ایلام و مدیر کل فرودگاه شهدای ایلام

در روز دوشنبه مورخ 28/8/97 جلسه ای با حضور مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام و مدیریت هواشناسی استان برگزار گردید.در این جلسه بر زمینه های همکاری و تعامل بیشتر تأکید شد و همچنین مسائل و مشکلات موجود از جمله مرمت راه دسترسی به ایستگاه هواشناسی، تعیین تکلیف ساختمان جدید هواشناسی و نیز دیگر مسائل بیان گردید. و در زمینه حل و فصل آنها نیز توافقاتی صورت گرفت.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹  تعداد بازدید 1683