دومین جلسه برنامه تهک یاردبستانی مدارس دهلران

دومین جلسه برنامه تهک یاردبستانی مدارس دهلران
260x260

دومین جلسه برنامه تهک یاردبستانی مدارس سطح شهرستان دهلران با حضور20  نفر از دانش آموزمقطع دبیرستان نوبت اول مدرسه نمونه هاجر دهلران و مدرس درس جغرافیا سرکار خانم نظری در مورد چگونگی شکل گیری سامانه پدیده های جوی و نقش موثرادوات و  وسایل اندازه گیری پارمترهای جوی و نقش موثر ادوات و وسایل اندازه گیری پارامترهای جوی و تاثیرجریانات اثرگذار برروی شرایط آب و هوایی منطقه کشور،دخالت وطول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در تقویت یا تضعیف  سامانه های  جوی و روشهای جلوگیری از آسیب در برابر مخاطرات جوی مثل توفان رعدو برق و گردوغبار و سیستم یکپارچه جوی پیش بینی هشدار جوی سازمان هواشناسی و نقش آن درپیش بینی کوتاه مدت و بلندمدت و اخطاریه ها و پیش آگهی  های روزانه توسط کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی اقای بهروز همتی توضیحات مباحث ذکر شده ارائه گردید.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵  تعداد بازدید 2151