جلسه مشترک کارشناسان هواشناسی،و جهادکشاورزی

جلسه فصلی نیازسنجی محصولات زراعی کارشناسان سامانه (تهک) هواشناسی،و جهادکشاورزی
260x260

برگزاری نشست فصلی نیازسنجی  محصولات زراعی با حضور کارشناسان هواشناسی و جهادکشاورزی در راستای اهداف توسعه هواشناسی کشاورزی (تهک) جلسه مشترکی متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی و اداره هواشناسی دهلران به منظور استفاده از اطلاعات هواشناسی در برنامه ریزی های آتی جهادکشاورزی در اداره جهادکشاورزی دهلران تشکیل گردید.در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت جوی تاکنون و پیش بینی آتی ارائه و توصیه هایی از سوی کارشناسان به منظوربرنامه ریزی بهتر ارائه گردید.در این جلسه بااستفاده از داده های هواشناسی به منظور بالا بردن سطح کیفی و کمی محصولات تأکید شد.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  تعداد بازدید 1665