اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 FeedWriter کسب رتبه اول عملکرد دستگاههای اجرایی http://www.ilammet.ir Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=668&title=کسب رتبه اول عملکرد دستگاههای اجرایی استقرار هوای گرم و موج گرما http://www.ilammet.ir Sun, 18 Jul 2021 07:50:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=664&title=استقرار هوای گرم و موج گرما استقرار گرما http://www.ilammet.ir Tue, 29 Jun 2021 07:36:47 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=662&title=استقرار گرما استقرار هوای گرم http://www.ilammet.ir Wed, 16 Jun 2021 06:11:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=661&title=استقرار هوای گرم بهار. http://www.ilammet.ir Tue, 20 Apr 2021 04:55:37 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=655&title=بهار. شعار سال 2021 هواشناسی http://www.ilammet.ir Mon, 22 Mar 2021 19:38:23 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=651&title=شعار سال 2021 هواشناسی هشدار 37 نارنجی http://www.ilammet.ir Mon, 15 Feb 2021 09:23:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=641&title=هشدار 37 نارنجی دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر http://www.ilammet.ir Sun, 31 Jan 2021 10:26:04 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=639&title=دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر ورود سامانه ناپایدار با وزش باد شدید http://www.ilammet.ir Wed, 27 Jan 2021 10:02:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=638&title=ورود سامانه ناپایدار با وزش باد شدید ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف http://www.ilammet.ir Tue, 19 Jan 2021 08:14:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=637&title=ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف ورود سامانه ناپایدار http://www.ilammet.ir Wed, 13 Jan 2021 09:56:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=635&title=ورود سامانه ناپایدار نفوذ سامانه بارش زا http://www.ilammet.ir Mon, 30 Nov 2020 08:34:50 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=630&title=نفوذ سامانه بارش زا نفوذ سامانه بارشی قوی http://www.ilammet.ir Tue, 24 Nov 2020 09:07:59 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=629&title=نفوذ سامانه بارشی قوی ورودسامانه بارشی http://www.ilammet.ir Wed, 18 Nov 2020 07:51:11 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=628&title=ورودسامانه بارشی تداوم بارش http://www.ilammet.ir Tue, 10 Nov 2020 08:29:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=627&title=تداوم بارش نفوذ سامانه بارشی، وزش باد http://www.ilammet.ir Sun, 08 Nov 2020 08:11:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=625&title=نفوذ سامانه بارشی، وزش باد بارش های پاییزی http://www.ilammet.ir Wed, 04 Nov 2020 08:58:39 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=624&title=بارش های پاییزی فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور http://www.ilammet.ir Sat, 15 Aug 2020 04:41:16 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=614&title=فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی http://www.ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 08:47:08 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=613&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی استقرار موج گرما http://www.ilammet.ir Fri, 17 Jul 2020 06:06:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=610&title=استقرار موج گرما افزایش دما http://www.ilammet.ir Tue, 07 Jul 2020 06:41:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=608&title=افزایش دما بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی http://www.ilammet.ir Tue, 23 Jun 2020 05:46:50 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=606&title=بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی - http://www.ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:58:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=605&title=- -- http://www.ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:57:09 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=604&title=-- تابستان... http://www.ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 09:46:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=603&title=تابستان... وزش باد شدید و بارش های بهاری http://www.ilammet.ir Mon, 04 May 2020 08:22:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=597&title=وزش باد شدید و بارش های بهاری مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی http://www.ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:31:54 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=595&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. http://www.ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:28:59 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=594&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. وزش باد شدید و رگبارهای موقتی http://www.ilammet.ir Wed, 22 Apr 2020 09:07:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=591&title=وزش باد شدید و رگبارهای موقتی ورود سامانه ناپایدار زودگذر http://www.ilammet.ir Sun, 29 Mar 2020 06:41:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=586&title=ورود سامانه ناپایدار زودگذر تقویت سامانه بارشی http://www.ilammet.ir Fri, 27 Mar 2020 06:05:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=585&title=تقویت سامانه بارشی اطلاعیه شماره 1 1399 http://www.ilammet.ir Tue, 24 Mar 2020 07:57:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=584&title=اطلاعیه شماره 1 1399 اماکن دیدنی استان http://www.ilammet.ir Thu, 04 Feb 2016 21:25:18 +0000 itbo_1368@yahoo.com (امیر احمدی) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=35&title=اماکن دیدنی استان