اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Mon, 10 Dec 2018 07:11:08 +0000 Mon, 10 Dec 2018 07:11:08 +0000 FeedWriter بازدید مسئولین شهرستان مهران از ایستگاه هواشناسی http://www.ilammet.ir Mon, 10 Dec 2018 07:11:08 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=431&title=بازدید مسئولین شهرستان مهران از ایستگاه هواشناسی برگزاری پنجمین جلسه تهک یاران در شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Sun, 09 Dec 2018 11:05:53 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=430&title=برگزاری پنجمین جلسه تهک یاران در شهرستان دهلران اخطاریه شماره 11 http://www.ilammet.ir Tue, 04 Dec 2018 07:59:20 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=429&title=اخطاریه شماره 11 برنامه جلسه تهک یاران جوان در سطح مدارس http://www.ilammet.ir Tue, 04 Dec 2018 06:56:25 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=428&title=برنامه جلسه تهک یاران جوان در سطح مدارس اطلاعیه شماره 30 http://www.ilammet.ir Mon, 03 Dec 2018 08:25:59 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=427&title=اطلاعیه شماره 30 جلسه هفتگی، سامانه تهک هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Mon, 03 Dec 2018 06:15:21 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=426&title=جلسه هفتگی، سامانه تهک هواشناسی کاربردی سومین جلسه برنامه تهک یارهواشناسی شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Sat, 01 Dec 2018 07:24:48 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=425&title=سومین جلسه برنامه تهک یارهواشناسی شهرستان دهلران اطلاعیه شماره 29 http://www.ilammet.ir Wed, 28 Nov 2018 07:49:11 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=424&title=اطلاعیه شماره 29 حضور مدیر کل و کارکنان اداره هواشناسی استان http://www.ilammet.ir Mon, 26 Nov 2018 11:43:55 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=423&title=حضور مدیر کل و کارکنان اداره هواشناسی استان دومین جلسه برنامه تهک یاردبستانی مدارس دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 26 Nov 2018 10:23:04 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=422&title=دومین جلسه برنامه تهک یاردبستانی مدارس دهلران اخطاریه شماره 10: نفوذ سامانه بارشی قوی http://www.ilammet.ir Thu, 22 Nov 2018 07:48:10 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=421&title=اخطاریه شماره 10: نفوذ سامانه بارشی قوی اطلاعیه شماره 28 http://www.ilammet.ir Wed, 21 Nov 2018 10:56:44 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=420&title=اطلاعیه شماره 28 برگزاری جلسه مشترک بین هواشناسی،فرودگاه http://www.ilammet.ir Tue, 20 Nov 2018 06:18:08 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=419&title=برگزاری جلسه مشترک بین هواشناسی،فرودگاه جلسه هفتگی دیسکاشن ، سامانه تهک هواشناسی http://www.ilammet.ir Mon, 19 Nov 2018 05:21:42 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=418&title=جلسه هفتگی دیسکاشن ، سامانه تهک هواشناسی اخطاریه شماره- 9 http://www.ilammet.ir Wed, 14 Nov 2018 08:52:20 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=417&title=اخطاریه شماره- 9 برگزاری کلاس آموزشی در اداره کل هواشناسی ایلام http://www.ilammet.ir Wed, 14 Nov 2018 08:15:21 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=416&title=برگزاری کلاس آموزشی در اداره کل هواشناسی ایلام اطلاعیه شماره -27 http://www.ilammet.ir Mon, 12 Nov 2018 08:43:40 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=415&title=اطلاعیه شماره -27 اطلاعیه شماره 27 http://www.ilammet.ir Mon, 12 Nov 2018 08:40:45 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=414&title=اطلاعیه شماره 27 جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 12 Nov 2018 08:17:27 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=413&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی ،شهرستان دهلران اطلاعیه شماره 26 http://www.ilammet.ir Sat, 10 Nov 2018 09:30:39 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=412&title=اطلاعیه شماره 26 جلسه هفتگی دیسکاشن هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Mon, 05 Nov 2018 05:08:49 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=411&title= جلسه هفتگی دیسکاشن هواشناسی کاربردی حضورکارکنان اداره کل هواشناسی در راهپیمایی 13 آبان http://www.ilammet.ir Sun, 04 Nov 2018 08:47:58 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=410&title=حضورکارکنان اداره کل هواشناسی در راهپیمایی 13 آبان اخطاریه شماره- 8 http://www.ilammet.ir Sun, 04 Nov 2018 07:43:26 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=409&title=اخطاریه شماره- 8 اطلاعیه شماره 25 http://www.ilammet.ir Sat, 03 Nov 2018 07:41:49 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=408&title=اطلاعیه شماره 25 شرکت کارکنان هواشناسی درمراسم تشییع http://www.ilammet.ir Wed, 31 Oct 2018 07:14:16 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=407&title=شرکت کارکنان هواشناسی درمراسم تشییع جلسه توسعه، هواشناسی کاربردی شهرستان، دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 29 Oct 2018 07:19:41 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=406&title=جلسه توسعه، هواشناسی کاربردی شهرستان، دهلران نفوذ گرد و غبار طی ساعات آینده http://www.ilammet.ir Fri, 26 Oct 2018 13:45:25 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=405&title=نفوذ گرد و غبار طی ساعات آینده سامانه بارشی قوی در راه است. http://www.ilammet.ir Wed, 24 Oct 2018 09:34:43 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=404&title=سامانه بارشی قوی در راه است. برگزاری جلسه هفتگی دیسکاشن هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Tue, 23 Oct 2018 12:21:31 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=403&title=برگزاری جلسه هفتگی دیسکاشن هواشناسی کاربردی اطلاعیه23 http://www.ilammet.ir Tue, 23 Oct 2018 09:59:19 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=402&title=اطلاعیه23 نخستین برنامه تهک یار مدارس http://www.ilammet.ir Sun, 21 Oct 2018 07:17:31 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=401&title=نخستین برنامه تهک یار مدارس اخطاریه شماره 6 http://www.ilammet.ir Sat, 20 Oct 2018 10:46:43 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=400&title=اخطاریه شماره 6 اطلاعیه22 http://www.ilammet.ir Wed, 17 Oct 2018 09:02:38 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=399&title=اطلاعیه22 جلسه، توسعه هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Mon, 15 Oct 2018 08:22:20 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=398&title=جلسه، توسعه هواشناسی کاربردی اطلاعیه 21 http://www.ilammet.ir Sat, 13 Oct 2018 10:23:47 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=397&title=اطلاعیه 21 جلسه دیسکاشن هفتگی سامانه ترویج هواشناسی http://www.ilammet.ir Mon, 08 Oct 2018 11:07:53 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=396&title=جلسه دیسکاشن هفتگی سامانه ترویج هواشناسی برگزاری دومین جلسه فصلی روسای پایش ایلام http://www.ilammet.ir Mon, 01 Oct 2018 09:25:05 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=395&title=برگزاری دومین جلسه فصلی روسای پایش ایلام جلسه هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Mon, 01 Oct 2018 05:50:27 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=394&title=جلسه هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی سرپرست اداره کل هواشناسی استان ایلام منصوب شد http://www.ilammet.ir Sat, 29 Sep 2018 10:39:54 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=393&title=سرپرست اداره کل هواشناسی استان ایلام منصوب شد جلسه،هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Mon, 24 Sep 2018 08:52:21 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=392&title=جلسه،هفتگی توسعه هواشناسی کاربردی گلباران مزار شهداگمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس http://www.ilammet.ir Mon, 24 Sep 2018 08:04:51 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=391&title=گلباران مزار شهداگمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Sun, 16 Sep 2018 07:07:35 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=390&title=برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی جلسه هفتگی سامانه تهک شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 10 Sep 2018 09:13:41 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=389&title=جلسه هفتگی سامانه تهک شهرستان دهلران جلسه توسعه هواشناسی کاربردی، شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 03 Sep 2018 08:39:18 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=388&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی، شهرستان دهلران مراسم عطر افشانی در هفته دولت http://www.ilammet.ir Sat, 01 Sep 2018 05:34:46 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=387&title= مراسم عطر افشانی در هفته دولت مراسمی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت http://www.ilammet.ir Wed, 29 Aug 2018 09:39:23 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=386&title=مراسمی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت جلسه هفتگی سامانه (تهک) فرمانداری شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 27 Aug 2018 07:22:28 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=385&title=جلسه هفتگی سامانه (تهک) فرمانداری شهرستان دهلران اطلاعیه شماره 20 http://www.ilammet.ir Sun, 26 Aug 2018 13:49:43 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=384&title=اطلاعیه شماره 20 جلسه ،، توسعه هواشناسی کاربردی دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 20 Aug 2018 07:07:03 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=383&title=جلسه ،، توسعه هواشناسی کاربردی دهلران جلسه، کارگروه (تهک) اداره هواشناسی استان ایلام http://www.ilammet.ir Wed, 15 Aug 2018 11:04:54 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=382&title= جلسه، کارگروه (تهک) اداره هواشناسی استان ایلام حضورنماینده حوزه شمالی استان باکارکنان هواشناسی http://www.ilammet.ir Tue, 14 Aug 2018 11:21:56 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=381&title=حضورنماینده حوزه شمالی استان باکارکنان هواشناسی جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 13 Aug 2018 08:46:50 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=380&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران شعار سال 2018 هواشناسی جهانی http://www.ilammet.ir Sun, 12 Aug 2018 08:07:08 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=379&title= شعار سال 2018 هواشناسی جهانی نشست فرمانده بسیج ادارات ایلام با کارکنان هواشناسی http://www.ilammet.ir Tue, 07 Aug 2018 06:02:24 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=378&title=نشست فرمانده بسیج ادارات ایلام با کارکنان هواشناسی جلسه ،توسعه هواشناسی کاربردی (( تهک )) http://www.ilammet.ir Mon, 06 Aug 2018 05:26:45 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=377&title=جلسه ،توسعه هواشناسی کاربردی (( تهک )) اطلاعیه 19 http://www.ilammet.ir Sun, 05 Aug 2018 06:50:36 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=376&title=اطلاعیه 19 جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران ((تهک)) http://www.ilammet.ir Mon, 30 Jul 2018 05:03:23 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=375&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران ((تهک)) اطلاعیه 18 سال 97 http://www.ilammet.ir Sat, 28 Jul 2018 08:47:07 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=374&title=اطلاعیه 18 سال 97 اطلاعیه17 http://www.ilammet.ir Wed, 25 Jul 2018 14:34:43 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=373&title=اطلاعیه17 اطلاعیه شماره 16 http://www.ilammet.ir Tue, 24 Jul 2018 09:46:54 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=372&title=اطلاعیه شماره 16 جلسه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) http://www.ilammet.ir Mon, 23 Jul 2018 05:13:14 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=371&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) جلسه نیاز سنجی محصولات کشاورزی http://www.ilammet.ir Mon, 23 Jul 2018 04:50:09 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=370&title=جلسه نیاز سنجی محصولات کشاورزی انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی http://www.ilammet.ir Mon, 16 Jul 2018 09:22:14 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=369&title=انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی جلسه ی هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران http://www.ilammet.ir Mon, 16 Jul 2018 04:03:58 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=368&title=جلسه ی هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران جلسه توسعه هواشناسی کاربردی http://www.ilammet.ir Tue, 10 Jul 2018 04:28:50 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=367&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی اطلاعیه15 سال 97 http://www.ilammet.ir Sun, 08 Jul 2018 07:22:34 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=366&title=اطلاعیه15 سال 97 جلسه هفتگی دیسکاشن http://www.ilammet.ir Mon, 02 Jul 2018 06:22:39 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=365&title=جلسه هفتگی دیسکاشن راه اندازی میز خدمت http://www.ilammet.ir Mon, 02 Jul 2018 06:16:56 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=364&title=راه اندازی میز خدمت جلسه تخصص فصلی روسای شبکه پایش http://www.ilammet.ir Mon, 02 Jul 2018 06:11:29 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=363&title=جلسه تخصص فصلی روسای شبکه پایش اطلاعیه 14 گرما http://www.ilammet.ir Sat, 30 Jun 2018 10:00:25 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=362&title=اطلاعیه 14 گرما اطلاعیه 13 http://www.ilammet.ir Fri, 29 Jun 2018 09:01:24 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=361&title=اطلاعیه 13 برگزاری جلسه تهک http://www.ilammet.ir Tue, 26 Jun 2018 09:04:09 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=360&title=برگزاری جلسه تهک بازدید فرماندار محترم شهرستان آبدانان از هواشناسی http://www.ilammet.ir Tue, 26 Jun 2018 08:53:49 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=359&title=بازدید فرماندار محترم شهرستان آبدانان از هواشناسی حضور مدیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس خزانه معین http://www.ilammet.ir Tue, 26 Jun 2018 08:49:31 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=358&title=حضور مدیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس خزانه معین اطلاعیه شماره 12 http://www.ilammet.ir Mon, 25 Jun 2018 09:45:48 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=357&title=اطلاعیه شماره 12 برگزاری جلسه آی تی http://www.ilammet.ir Wed, 20 Jun 2018 09:15:12 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=356&title=برگزاری جلسه آی تی تابستان http://www.ilammet.ir Mon, 18 Jun 2018 08:53:39 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=355&title=تابستان بازدید فرماندار محترم شهرستان سیروان http://www.ilammet.ir Mon, 18 Jun 2018 07:47:38 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=354&title=بازدید فرماندار محترم شهرستان سیروان بازدید معاونت امور عمرانی http://www.ilammet.ir Tue, 12 Jun 2018 06:39:16 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=353&title=بازدید معاونت امور عمرانی بازدید معاونت امورعمرانی و هیات همراه http://www.ilammet.ir Tue, 12 Jun 2018 06:16:06 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=352&title=بازدید معاونت امورعمرانی و هیات همراه test http://www.ilammet.ir Mon, 11 Jun 2018 10:11:42 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=351&title=test اطلاعیه شماره 11 http://www.ilammet.ir Fri, 08 Jun 2018 07:31:19 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=350&title=اطلاعیه شماره 11 اطلاعیه شماره 10 http://www.ilammet.ir Wed, 30 May 2018 08:00:35 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=349&title=اطلاعیه شماره 10 یک دوره آموزشی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی http://www.ilammet.ir Sun, 20 May 2018 11:05:09 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=348&title=یک دوره آموزشی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تقدیراز کارشناس برتراداره کل هواشناسی استان ایلام http://www.ilammet.ir Sun, 13 May 2018 10:48:06 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=347&title=تقدیراز کارشناس برتراداره کل هواشناسی استان ایلام اخطاریه شماره 5 http://www.ilammet.ir Fri, 11 May 2018 08:24:22 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=346&title=اخطاریه شماره 5 اطلاعیه شماره 9 http://www.ilammet.ir Wed, 09 May 2018 09:44:12 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=345&title=اطلاعیه شماره 9 اخطاریه شماره 4 http://www.ilammet.ir Sun, 06 May 2018 10:04:26 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=344&title=اخطاریه شماره 4 اطلاعیه شماره 8 http://www.ilammet.ir Sat, 05 May 2018 09:59:52 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=343&title=اطلاعیه شماره 8 دومین همایش بین المللی گردوغبار http://www.ilammet.ir Sat, 28 Apr 2018 07:47:59 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=342&title=دومین همایش بین المللی گردوغبار اخطاریه شماره 3 http://www.ilammet.ir Thu, 26 Apr 2018 07:31:13 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=341&title=اخطاریه شماره 3 اطلاعیه شماره 7 http://www.ilammet.ir Tue, 24 Apr 2018 09:11:53 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=340&title=اطلاعیه شماره 7 تقدیراز کارکنان هواشناسی فرودگاه http://www.ilammet.ir Tue, 24 Apr 2018 09:05:24 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=339&title=تقدیراز کارکنان هواشناسی فرودگاه تقدیراز کارکنان http://www.ilammet.ir Tue, 24 Apr 2018 08:56:20 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=338&title=تقدیراز کارکنان مراسم تجلیل از جانبازان http://www.ilammet.ir Mon, 23 Apr 2018 05:33:53 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=337&title=مراسم تجلیل از جانبازان اطلاعیه شماره 5 http://www.ilammet.ir Sat, 14 Apr 2018 07:59:54 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=336&title=اطلاعیه شماره 5 اخطاریه شماره 1 http://www.ilammet.ir Tue, 10 Apr 2018 09:51:04 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=335&title=اخطاریه شماره 1 اطلاعیه شماره 4 http://www.ilammet.ir Mon, 09 Apr 2018 09:58:48 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=334&title=اطلاعیه شماره 4 اطلاعیه شماره 3 http://www.ilammet.ir Wed, 04 Apr 2018 08:29:14 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=333&title=اطلاعیه شماره 3 اطلاعیه97-2 http://www.ilammet.ir Wed, 28 Mar 2018 08:28:27 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=332&title=اطلاعیه97-2