اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Tue, 05 Dec 2023 08:34:53 +0000 Tue, 05 Dec 2023 08:34:53 +0000 FeedWriter هشدار شماره 42-سطح زرد http://www.ilammet.ir Tue, 05 Dec 2023 08:34:53 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=994&title=هشدار شماره 42-سطح زرد اردوی راهیان نور کارکنان هواشناسی استان ایلام http://www.ilammet.ir Mon, 04 Dec 2023 11:05:16 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=992&title=اردوی راهیان نور کارکنان هواشناسی استان ایلام هشدار سطح زرد - شماره 41 http://www.ilammet.ir Sun, 26 Nov 2023 07:28:58 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=991&title=هشدار سطح زرد - شماره 41 اداره کل هواشناسی استان ایلام http://www.ilammet.ir Sat, 25 Nov 2023 10:27:55 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=990&title=اداره کل هواشناسی استان ایلام پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ه http://www.ilammet.ir Wed, 22 Nov 2023 20:28:38 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=989&title=پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ه هشدارقرمز شماره 2 http://www.ilammet.ir Sun, 19 Nov 2023 07:57:34 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=988&title=هشدارقرمز شماره 2 هشدار شماره 10- سطح نارنجی http://www.ilammet.ir Fri, 17 Nov 2023 08:13:32 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=986&title=هشدار شماره 10- سطح نارنجی هشدار سطح نارنجی 9 http://www.ilammet.ir Tue, 14 Nov 2023 05:52:14 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=984&title=هشدار سطح نارنجی 9 بازديد معاون عمرانی استانداری ازاداره کل هواشناسی http://www.ilammet.ir Mon, 13 Nov 2023 04:29:35 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=983&title=بازديد معاون عمرانی استانداری ازاداره کل هواشناسی هشدار- سطح زرد- شماره 40 http://www.ilammet.ir Sun, 12 Nov 2023 07:51:44 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=978&title=هشدار- سطح زرد- شماره 40 هشدار سطح نارنجی شماره8 http://www.ilammet.ir Wed, 01 Nov 2023 06:11:54 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=976&title=هشدار سطح نارنجی شماره8 هشدار سطح زرد شماره 39 http://www.ilammet.ir Mon, 30 Oct 2023 07:09:41 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=975&title=هشدار سطح زرد شماره 39 برگزاري دوره آموزش "ابرشناسي در ايستگاههاي همديدي http://www.ilammet.ir Sat, 28 Oct 2023 10:09:53 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=973&title=برگزاري دوره آموزش "ابرشناسي در ايستگاههاي همديدي هشدار شماره 38 (سطح زرد) http://www.ilammet.ir Sun, 22 Oct 2023 09:31:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=972&title=هشدار شماره 38 (سطح زرد) ديدار مشاور ايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانوا http://www.ilammet.ir Wed, 18 Oct 2023 10:43:34 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=971&title=ديدار مشاور ايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانوا هشدارشماره 37 سطح زرد http://www.ilammet.ir Wed, 18 Oct 2023 06:44:41 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=970&title=هشدارشماره 37 سطح زرد هم اندیشی در خصوص ارایه خدمات به جامعه عشایر http://www.ilammet.ir Sat, 14 Oct 2023 06:48:46 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=969&title=هم اندیشی در خصوص ارایه خدمات به جامعه عشایر هشدار سطح زرد شماره 36 http://www.ilammet.ir Sat, 14 Oct 2023 06:36:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=967&title=هشدار سطح زرد شماره 36 هشدار سطح زرد شماره 35 http://www.ilammet.ir Sun, 08 Oct 2023 06:47:52 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=966&title=هشدار سطح زرد شماره 35 برگزاری جلسه هم اندیشی شبکه پایش http://www.ilammet.ir Wed, 04 Oct 2023 04:38:25 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=964&title=برگزاری جلسه هم اندیشی شبکه پایش هشدار سطح زرد شماره 34 http://www.ilammet.ir Sat, 30 Sep 2023 06:20:13 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=963&title=هشدار سطح زرد شماره 34 غبارروبی وعطر افشانی قبور شهدای گمنام به مناسبت هف http://www.ilammet.ir Tue, 26 Sep 2023 08:47:45 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=962&title=غبارروبی وعطر افشانی قبور شهدای گمنام به مناسبت هف جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد http://www.ilammet.ir Tue, 26 Sep 2023 05:58:29 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=961&title=جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد هشدار شماره 33 سطح زرد http://www.ilammet.ir Mon, 25 Sep 2023 07:28:47 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=960&title=هشدار شماره 33 سطح زرد دیدار مدیرکل هواشناسی ایلام با جانباز دوران دفاع م http://www.ilammet.ir Sun, 24 Sep 2023 20:00:07 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=959&title=دیدار مدیرکل هواشناسی ایلام با جانباز دوران دفاع م هفته دفاع مقدس http://www.ilammet.ir Sat, 23 Sep 2023 04:12:39 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=958&title=هفته دفاع مقدس هشدار شماره 32 (سطح زرد): وزش باد شدید http://www.ilammet.ir Thu, 14 Sep 2023 07:28:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=957&title=هشدار شماره 32 (سطح زرد): وزش باد شدید هشدار شماره 31 (سطح زرد): وزش باد شدید http://www.ilammet.ir Fri, 08 Sep 2023 07:42:04 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=956&title=هشدار شماره 31 (سطح زرد): وزش باد شدید هشدار سطح زرد شماره 30 http://www.ilammet.ir Sun, 03 Sep 2023 05:38:51 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=955&title=هشدار سطح زرد شماره 30 به مناسبت هفته دولت مزار شهدای گمنام بهشت رضا (ع) http://www.ilammet.ir Wed, 30 Aug 2023 08:57:50 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=954&title=به مناسبت هفته دولت مزار شهدای گمنام بهشت رضا (ع) برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف http://www.ilammet.ir Tue, 29 Aug 2023 09:37:43 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=953&title=برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف هشدار شماره 29سطح زرد http://www.ilammet.ir Mon, 28 Aug 2023 07:41:33 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=952&title=هشدار شماره 29سطح زرد روز کارمند بر شما کارمند عزیز مبارک http://www.ilammet.ir Sat, 26 Aug 2023 07:24:28 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=951&title=روز کارمند بر شما کارمند عزیز مبارک هشدار سطح زرد شماره 28 http://www.ilammet.ir Thu, 24 Aug 2023 08:37:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=950&title=هشدار سطح زرد شماره 28 سامانه هواگو 134 اداره کل هواشناسی استان ایلام راه http://www.ilammet.ir Thu, 24 Aug 2023 06:50:42 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=949&title=سامانه هواگو 134 اداره کل هواشناسی استان ایلام راه هشدار سطح زرد شماره 27 http://www.ilammet.ir Mon, 21 Aug 2023 06:30:29 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=947&title=هشدار سطح زرد شماره 27 هشدار سطح زرد شماره 26 http://www.ilammet.ir Wed, 16 Aug 2023 04:32:37 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=946&title=هشدار سطح زرد شماره 26 هشدار سطح زرد شماره 25 http://www.ilammet.ir Sat, 12 Aug 2023 06:07:30 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=945&title=هشدار سطح زرد شماره 25 هشدار سطح زرد 24 http://www.ilammet.ir Tue, 08 Aug 2023 06:54:09 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=944&title=هشدار سطح زرد 24 دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندار سیروان http://www.ilammet.ir Tue, 01 Aug 2023 22:42:16 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=943&title=دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندار سیروان دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندارشهرستان ایو http://www.ilammet.ir Tue, 01 Aug 2023 04:32:18 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=942&title=دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندارشهرستان ایو دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندارچرداول http://www.ilammet.ir Mon, 31 Jul 2023 03:42:40 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=941&title=دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندارچرداول هشدار سطح نارنجی 7 http://www.ilammet.ir Sun, 30 Jul 2023 05:14:05 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=939&title=هشدار سطح نارنجی 7 دیدار مدیرکل هواشناسی استان ایلام با فرمانداران شه http://www.ilammet.ir Thu, 27 Jul 2023 18:59:17 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=938&title=دیدار مدیرکل هواشناسی استان ایلام با فرمانداران شه هشدار سطح زرد شماره 23 http://www.ilammet.ir Tue, 25 Jul 2023 05:02:00 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=936&title=هشدار سطح زرد شماره 23 هشدار سطح زرد شماره 22 http://www.ilammet.ir Tue, 18 Jul 2023 05:28:14 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=934&title=هشدار سطح زرد شماره 22 دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندار مهران http://www.ilammet.ir Sun, 16 Jul 2023 20:31:07 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=933&title= دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندار مهران هشدار سطح زرد شماره 21 http://www.ilammet.ir Mon, 10 Jul 2023 06:21:11 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=932&title=هشدار سطح زرد شماره 21 تبریک عید غدیر http://www.ilammet.ir Fri, 07 Jul 2023 06:33:39 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=931&title=تبریک عید غدیر هشدار سطح زرد شماره 20 http://www.ilammet.ir Sun, 02 Jul 2023 04:50:21 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=930&title=هشدار سطح زرد شماره 20 هشدار سطح زرد شماره 19 http://www.ilammet.ir Thu, 29 Jun 2023 10:22:28 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=928&title=هشدار سطح زرد شماره 19 هشدار سطح زرد شماره 18 http://www.ilammet.ir Sun, 25 Jun 2023 06:50:07 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=927&title=هشدار سطح زرد شماره 18 هشدار شماره 17سطح زرد http://www.ilammet.ir Wed, 21 Jun 2023 08:33:51 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=926&title=هشدار شماره 17سطح زرد هشدار شماره 6 سطح نارنجی http://www.ilammet.ir Mon, 19 Jun 2023 02:57:27 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=925&title=هشدار شماره 6 سطح نارنجی هشدار شماره 16- سطح زرد http://www.ilammet.ir Sat, 17 Jun 2023 08:23:08 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=924&title=هشدار شماره 16- سطح زرد هشدار سطح زرد شماره 15 http://www.ilammet.ir Mon, 12 Jun 2023 06:22:00 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=923&title=هشدار سطح زرد شماره 15 هشدار شماره 14 ـ سطح زرد http://www.ilammet.ir Fri, 09 Jun 2023 08:42:55 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=922&title=هشدار شماره 14 ـ سطح زرد هشدار شماره 13 - سطح زرد http://www.ilammet.ir Tue, 06 Jun 2023 07:00:26 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=921&title=هشدار شماره 13 - سطح زرد هشدار شماره 12- سطح زرد http://www.ilammet.ir Fri, 02 Jun 2023 08:15:12 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=920&title=هشدار شماره 12- سطح زرد مراسم تودیع و معارفه http://www.ilammet.ir Mon, 29 May 2023 04:47:33 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=919&title=مراسم تودیع و معارفه هشدار شماره 11 - سطح زرد http://www.ilammet.ir Sun, 28 May 2023 09:06:01 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=916&title=هشدار شماره 11 - سطح زرد هشدار شماره 10 سطح زرد http://www.ilammet.ir Wed, 24 May 2023 07:41:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=912&title=هشدار شماره 10 سطح زرد حضور مدیرکل هواشناسی استان ایلام در خبرگزاری ایسنا http://www.ilammet.ir Wed, 24 May 2023 04:43:10 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=911&title=حضور مدیرکل هواشناسی استان ایلام در خبرگزاری ایسنا هشدار سطح نارنجی 5 http://www.ilammet.ir Wed, 17 May 2023 07:53:48 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=910&title=هشدار سطح نارنجی 5 هشدار شماره 9- سطح زرد http://www.ilammet.ir Thu, 11 May 2023 08:02:13 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=909&title=هشدار شماره 9- سطح زرد بهار ایلام http://www.ilammet.ir Tue, 09 May 2023 04:55:18 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=908&title= بهار ایلام هشدار سطح نارنجی شماره 4 http://www.ilammet.ir Mon, 08 May 2023 06:59:11 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=907&title=هشدار سطح نارنجی شماره 4 هشدار سطح زرد شماره 8 http://www.ilammet.ir Sun, 07 May 2023 08:23:06 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=906&title=هشدار سطح زرد شماره 8 هشدار شماره 7- سطح زرد http://www.ilammet.ir Fri, 05 May 2023 08:15:57 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=905&title=هشدار شماره 7- سطح زرد هشدار سطح زرد شماره 6 http://www.ilammet.ir Fri, 28 Apr 2023 08:13:42 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=904&title=هشدار سطح زرد شماره 6 هشدار سطح نارنجی شماره 3 http://www.ilammet.ir Mon, 24 Apr 2023 09:34:52 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=902&title=هشدار سطح نارنجی شماره 3 هشدار سطح زرد شماره 5 http://www.ilammet.ir Sat, 22 Apr 2023 07:15:50 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=901&title=هشدار سطح زرد شماره 5 مجوزهای اعطایی توسط دستگاه http://www.ilammet.ir Sat, 15 Apr 2023 08:45:12 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=900&title=مجوزهای اعطایی توسط دستگاه فهرست مناقصات و مزایدات http://www.ilammet.ir Sat, 15 Apr 2023 08:38:32 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=899&title=فهرست مناقصات و مزایدات روز قدس http://www.ilammet.ir Fri, 14 Apr 2023 17:33:52 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=898&title=روز قدس برگزاری جلسه فوق العاده ستادپیشگیری وهماهنگی http://www.ilammet.ir Tue, 11 Apr 2023 08:05:38 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=897&title=برگزاری جلسه فوق العاده ستادپیشگیری وهماهنگی هشدار سطح قرمز شماره 1 http://www.ilammet.ir Mon, 10 Apr 2023 09:03:47 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=895&title=هشدار سطح قرمز شماره 1 هشدار سطح نارنجی شماره 2 http://www.ilammet.ir Sun, 09 Apr 2023 07:37:26 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=894&title=هشدار سطح نارنجی شماره 2 هشدار سطح زرد شماره 4 http://www.ilammet.ir Sat, 08 Apr 2023 08:32:39 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=893&title=هشدار سطح زرد شماره 4 هشدار سطح زرد شماره 3 http://www.ilammet.ir Wed, 05 Apr 2023 08:49:08 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=892&title=هشدار سطح زرد شماره 3 پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ۱ http://www.ilammet.ir Sun, 02 Apr 2023 19:13:26 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=891&title=پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ۱ هشدار سطح زرد شماره 2 http://www.ilammet.ir Fri, 31 Mar 2023 08:24:17 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=889&title=هشدار سطح زرد شماره 2 هشدار سطح زرد شماره 1 http://www.ilammet.ir Wed, 29 Mar 2023 08:28:43 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=888&title=هشدار سطح زرد شماره 1 هشدار سطح نارنجی شماره 1 http://www.ilammet.ir Thu, 23 Mar 2023 06:55:37 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=887&title=هشدار سطح نارنجی شماره 1 بهار ایلام http://www.ilammet.ir Wed, 22 Mar 2023 17:18:12 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=886&title=بهار ایلام پیام مدیرکل هواشناسی استان به مناسبت روز جهانی هوا http://www.ilammet.ir Wed, 22 Mar 2023 17:12:30 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=885&title=پیام مدیرکل هواشناسی استان به مناسبت روز جهانی هوا هشدار سطح نارنجی شماره 24 http://www.ilammet.ir Sun, 19 Mar 2023 07:11:46 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=883&title=هشدار سطح نارنجی شماره 24 هشدار سطح زرد شماره 56 http://www.ilammet.ir Sat, 18 Mar 2023 08:07:24 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=881&title=هشدار سطح زرد شماره 56 هشدار سطح زرد شماره 55 http://www.ilammet.ir Fri, 17 Mar 2023 08:21:39 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=880&title=هشدار سطح زرد شماره 55 هشدار سطح نارنجی شماره 23 http://www.ilammet.ir Mon, 13 Mar 2023 07:22:16 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=878&title=هشدار سطح نارنجی شماره 23 هشدار سطح نارنجی شماره 22 http://www.ilammet.ir Sun, 12 Mar 2023 08:53:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=877&title=هشدار سطح نارنجی شماره 22 هشدار سطح زرد شماره 54 http://www.ilammet.ir Sat, 11 Mar 2023 08:38:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=876&title=هشدار سطح زرد شماره 54 هشدار سطح نارنجی شماره 21 http://www.ilammet.ir Mon, 06 Mar 2023 07:49:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=875&title=هشدار سطح نارنجی شماره 21 هشدار سطح زرد شماره 53 http://www.ilammet.ir Sat, 04 Mar 2023 08:28:43 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=874&title=هشدار سطح زرد شماره 53 برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان http://www.ilammet.ir Tue, 28 Feb 2023 11:58:23 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=873&title=برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان برگزاري جلسه تقدير از همكار بازنشسته http://www.ilammet.ir Wed, 22 Feb 2023 09:38:18 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=871&title=برگزاري جلسه تقدير از همكار بازنشسته حضور مدیرکل هواشناسی استان در سامانه سامد http://www.ilammet.ir Tue, 21 Feb 2023 04:07:52 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=870&title=حضور مدیرکل هواشناسی استان در سامانه سامد پاسخگویی برخط مدیرکل اداره هواشناسی در سامانه سامد http://www.ilammet.ir Sun, 19 Feb 2023 10:17:06 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=868&title=پاسخگویی برخط مدیرکل اداره هواشناسی در سامانه سامد هشدار سطح زرد شماره 52 http://www.ilammet.ir Mon, 13 Feb 2023 09:15:38 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=866&title=هشدار سطح زرد شماره 52 حضور مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره هواشناسی استان http://www.ilammet.ir Sun, 12 Feb 2023 07:03:54 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=865&title=حضور مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره هواشناسی استان