اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Wed, 20 Jun 2018 09:15:12 +0100 Wed, 20 Jun 2018 09:15:12 +0100 FeedWriter برگزاری جلسه آی تی http://www.ilammet.ir Wed, 20 Jun 2018 09:15:12 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=356&title=برگزاری جلسه آی تی تابستان http://www.ilammet.ir Mon, 18 Jun 2018 08:53:39 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=355&title=تابستان بازدید فرماندار محترم شهرستان سیروان http://www.ilammet.ir Mon, 18 Jun 2018 07:47:38 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=354&title=بازدید فرماندار محترم شهرستان سیروان بازدید معاونت امور عمرانی http://www.ilammet.ir Tue, 12 Jun 2018 06:39:16 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=353&title=بازدید معاونت امور عمرانی بازدید معاونت امورعمرانی و هیات همراه http://www.ilammet.ir Tue, 12 Jun 2018 06:16:06 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=352&title=بازدید معاونت امورعمرانی و هیات همراه test http://www.ilammet.ir Mon, 11 Jun 2018 10:11:42 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=351&title=test اطلاعیه شماره 11 http://www.ilammet.ir Fri, 08 Jun 2018 07:31:19 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=350&title=اطلاعیه شماره 11 اطلاعیه شماره 10 http://www.ilammet.ir Wed, 30 May 2018 08:00:35 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=349&title=اطلاعیه شماره 10 یک دوره آموزشی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی http://www.ilammet.ir Sun, 20 May 2018 11:05:09 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=348&title=یک دوره آموزشی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تقدیراز کارشناس برتراداره کل هواشناسی استان ایلام http://www.ilammet.ir Sun, 13 May 2018 10:48:06 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=347&title=تقدیراز کارشناس برتراداره کل هواشناسی استان ایلام اخطاریه شماره 5 http://www.ilammet.ir Fri, 11 May 2018 08:24:22 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=346&title=اخطاریه شماره 5 اطلاعیه شماره 9 http://www.ilammet.ir Wed, 09 May 2018 09:44:12 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=345&title=اطلاعیه شماره 9 اخطاریه شماره 4 http://www.ilammet.ir Sun, 06 May 2018 10:04:26 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=344&title=اخطاریه شماره 4 اطلاعیه شماره 8 http://www.ilammet.ir Sat, 05 May 2018 09:59:52 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=343&title=اطلاعیه شماره 8 دومین همایش بین المللی گردوغبار http://www.ilammet.ir Sat, 28 Apr 2018 07:47:59 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=342&title=دومین همایش بین المللی گردوغبار اخطاریه شماره 3 http://www.ilammet.ir Thu, 26 Apr 2018 07:31:13 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=341&title=اخطاریه شماره 3 اطلاعیه شماره 7 http://www.ilammet.ir Tue, 24 Apr 2018 09:11:53 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=340&title=اطلاعیه شماره 7 تقدیراز کارکنان هواشناسی فرودگاه http://www.ilammet.ir Tue, 24 Apr 2018 09:05:24 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=339&title=تقدیراز کارکنان هواشناسی فرودگاه تقدیراز کارکنان http://www.ilammet.ir Tue, 24 Apr 2018 08:56:20 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=338&title=تقدیراز کارکنان مراسم تجلیل از جانبازان http://www.ilammet.ir Mon, 23 Apr 2018 05:33:53 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=337&title=مراسم تجلیل از جانبازان اطلاعیه شماره 5 http://www.ilammet.ir Sat, 14 Apr 2018 07:59:54 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=336&title=اطلاعیه شماره 5 اخطاریه شماره 1 http://www.ilammet.ir Tue, 10 Apr 2018 09:51:04 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=335&title=اخطاریه شماره 1 اطلاعیه شماره 4 http://www.ilammet.ir Mon, 09 Apr 2018 09:58:48 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=334&title=اطلاعیه شماره 4 اطلاعیه شماره 3 http://www.ilammet.ir Wed, 04 Apr 2018 08:29:14 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=333&title=اطلاعیه شماره 3 اطلاعیه97-2 http://www.ilammet.ir Wed, 28 Mar 2018 08:28:27 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=332&title=اطلاعیه97-2 اطلاعیه شماره 1 http://www.ilammet.ir Fri, 23 Mar 2018 07:33:25 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=331&title=اطلاعیه شماره 1 22اسفندماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد http://www.ilammet.ir Wed, 14 Mar 2018 07:00:22 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=330&title=22اسفندماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد 22 اسفند روزبزرگداشت شهدا http://www.ilammet.ir Wed, 14 Mar 2018 04:59:03 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=329&title=22 اسفند روزبزرگداشت شهدا درختکاری http://www.ilammet.ir Mon, 12 Mar 2018 08:42:42 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=328&title=درختکاری نشست مشترک فرمانداران و مدیران کل http://www.ilammet.ir Sat, 10 Mar 2018 08:30:41 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=327&title=نشست مشترک فرمانداران و مدیران کل اطلاعیه شماره 38 http://www.ilammet.ir Wed, 07 Mar 2018 08:04:17 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=326&title=اطلاعیه شماره 38 بازدید شهردار از اداره کل هواشناسی استان http://www.ilammet.ir Wed, 07 Mar 2018 07:53:51 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=325&title=بازدید شهردار از اداره کل هواشناسی استان اخطاریه شماره 12 http://www.ilammet.ir Sun, 25 Feb 2018 08:05:02 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=324&title=اخطاریه شماره 12 اطلاعیه شماره 37 http://www.ilammet.ir Wed, 21 Feb 2018 07:52:29 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=323&title=اطلاعیه شماره 37 آبگرفتگی معابر در بارندگیهای اخیر http://www.ilammet.ir Sun, 18 Feb 2018 06:31:31 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=322&title=آبگرفتگی معابر در بارندگیهای اخیر اخطاریه شماره- 10 http://www.ilammet.ir Sat, 17 Feb 2018 07:11:17 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=321&title=اخطاریه شماره- 10 اصلاحیه اخطاریه شماره 9 http://www.ilammet.ir Wed, 14 Feb 2018 09:01:09 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=320&title=اصلاحیه اخطاریه شماره 9 اخطاریه شماره 9 http://www.ilammet.ir Wed, 14 Feb 2018 08:24:14 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=319&title=اخطاریه شماره 9 اطلاعیه 36 سال 96 http://www.ilammet.ir Tue, 13 Feb 2018 07:57:33 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=318&title=اطلاعیه 36 سال 96 اخطاریه شماره 8 http://www.ilammet.ir Mon, 12 Feb 2018 07:50:32 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=317&title=اخطاریه شماره 8 یادواره شهدای گمنام http://www.ilammet.ir Mon, 12 Feb 2018 06:47:01 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=316&title=یادواره شهدای گمنام حضور در مزار شهدا http://www.ilammet.ir Mon, 12 Feb 2018 06:44:35 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=315&title=حضور در مزار شهدا راهپیمایی 22 بهمن 96 http://www.ilammet.ir Mon, 12 Feb 2018 06:06:23 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=314&title=راهپیمایی 22 بهمن 96 اطلاعیه شماره35 http://www.ilammet.ir Sat, 10 Feb 2018 08:49:54 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=313&title=اطلاعیه شماره35 اطلاعیه34 http://www.ilammet.ir Sat, 27 Jan 2018 08:01:10 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=310&title=اطلاعیه34 اطلاعیه شماره 33 http://www.ilammet.ir Wed, 24 Jan 2018 09:58:16 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=309&title=اطلاعیه شماره 33 اطلاعیه شماره 13 http://www.ilammet.ir Wed, 21 Jun 2017 04:42:32 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=229&title=اطلاعیه شماره 13 اطلاعیه47 http://www.ilammet.ir Tue, 14 Feb 2017 06:52:30 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=191&title=اطلاعیه47 اخطاریه7 http://www.ilammet.ir Sun, 12 Feb 2017 07:15:50 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=190&title=اخطاریه7 اطلاعیه46 http://www.ilammet.ir Sat, 11 Feb 2017 07:37:06 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=189&title=اطلاعیه46 اطلاعیه 45 http://www.ilammet.ir Wed, 08 Feb 2017 06:40:00 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=188&title=اطلاعیه 45 اطلاعیه شماره 44 http://www.ilammet.ir Tue, 31 Jan 2017 08:26:04 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=185&title=اطلاعیه شماره 44 اخطاریه6 http://www.ilammet.ir Wed, 25 Jan 2017 07:14:53 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=184&title=اخطاریه6 اطلاعیه43 http://www.ilammet.ir Tue, 24 Jan 2017 07:25:12 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=183&title=اطلاعیه43 اطلاعیه41 http://www.ilammet.ir Sat, 14 Jan 2017 09:40:00 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=173&title=اطلاعیه41 اخطاریه5 http://www.ilammet.ir Wed, 21 Dec 2016 07:00:43 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=151&title=اخطاریه5 اطلاعیه39 http://www.ilammet.ir Tue, 20 Dec 2016 09:44:01 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=150&title=اطلاعیه39 اماکن دیدنی استان http://www.ilammet.ir Thu, 04 Feb 2016 21:25:18 +0000 itbo_1368@yahoo.com (امیر احمدی) http://www.ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=35&title=اماکن دیدنی استان