احداث دیوار محوطه پژوهشکده هواشناسی ایلام

اداره کل هواشناسی استان ایلام در نظر دارد پروژه احداث دیوار محوطه پژوهشکده هواشناسی ایلام را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه مناقصه الکترونیکی دولت به نشانی http://etend.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً به استحضار متقاضیان می رساند ثبت نام و شرکت در مناقصه فقط از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.

فایل پیوستی برای این مناقصه / مزایده وجود ندارد
چاپ خبر ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - 5 سال قبل