برگزاری جلسه فوق العاده ستادپیشگیری وهماهنگی

برگزاری جلسه فوق العاده ستادپیشگیری وهماهنگی در هواشناسی استان ایلام
260x260

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان ایلام درپی صدور هشدار قرمز شماره 1توسط اداره کل هواشناسی استان ایلام ودرخواست تشکیل جلسه فوق العاده توسط مدیر کل هواشناسی استان ، مدیران عضو ستادبحران استان راس ساعت 14 روز دوشنبه 21 فروردین ماه 1402 در محل اداره کل هواشناسی استان ایلام حضوربهم رسانده پس از ارائه گزارش هواشناسی و پیش بینی و هشدارهای صادره ، راجع به راهکارهای کاهش خسارت مترتب براین هشدار بحث وبررسی بعمل آمدوتصمیمات مقتضی اخذ گردید.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ravabet   سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۲  930:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران