جلسه ی هواشناسی کاربردی شهرستان دهلران

جلسه ی هواشناسی کاربردی درشهرستان دهلران
260x260

جلسه ی توسعه هواشناسی کاربردی  شهرستان دهلران

در تاریخ 1397/4/24 جلسه ی توسعه هواشناسی کاربردی  شهرستان دهلران با حضور کارشناسان جهادکشاورزی،منابع طبیعی،بهداشت،دامپزشکی،منابع آب و نماینده شورای اسلامی شهرستان با کارشناسان تهک هواشناسی شهرستان

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵  تعداد بازدید 1479