تقدیراز کارکنان هواشناسی دهلران

تقدیرفرماندار شهرستان دهلران از کارکنان اداره هواشناسی دهلران
260x260

به پاس تلاش جهت پیشبرد اهداف سامانه تهک

در راستای اهداف سامانه تهک و برگزاری منظم جلسات هفتگی و بازخورد تلاشها و فعالیتهای پرسنل اداره هواشناسی شهرستان دهلران در زمینه کاربردی نمودن فعالیتهای هواشناسی این فعالیتها از سوی فرماندار محترم دهلران موردتقدیر قرارگرفت.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵  تعداد بازدید 1002