دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲  1128:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲  1137:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 ravabet2   سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  957:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲  696:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱  924:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 ravabet   سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷  1095:تعداد مشاهده  نمایش خبر